مقاله ها

پرینت

خبر 4

☑️مبنایی برای حذف صفر از پول ملی نداریم
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در رابطه با تغییر واحد پولی از ریال به تومان، گفت که این طرح صرفا یک تغییر اسمی است و هنوز مبنایی بر حذف صفر نداریم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به هزینه ۳۰۰۰میلیارد تومانی تغییر واحد پولی کشور، گفت: بر اساس برآوردهای اولیه انجام شده حداقل ۳۰۰۰میلیارد تومان بابت تغییر واحد پول ملی باید صرف شود و این رقم، هزینه بسیار سنگینی است، به همین جهت برای تصمیم گیری برای حذف یک یا چند صفر باید مبتنی بر مباحث کارشناسی باشد.


☑️تقویت قیمت جهانی نفت موجب رشد قیمت طلا در بازارهای بین المللی شد
سایت طلا : قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز چهارشنبه تحت تاثیر افزایش قیمت نفت با رشد نسبی روبرو شده است.

ورود کاربران

تبدیل دلار